Turistička organizacija Srbije učestvuje u pripremi izložbu posvećenu Programu Saveta "Evrope Sertifikovne Kulturne rute Saveta Evrope koje prolaze kroz Srbiju"

U cilju podizanja svesti o ulozi i značaju Saveta Evrope i isticanju principa i vrednosti koje ova međunarodna organizacija promoviše i štiti, pokrenuta je inicijativa pod nazivom Dani Saveta Evrope, koja će se realizovati u državama članicama do 2025. godine. Ministarstvo kulture u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova koordinira aktivnosti različitih resora koje će se realizovati tokom 2023. godine.

 

Povodom obeležavanja 20-godišnjice članstva Srbije u Savetu Evrope, Stalna Misija R. Srbije pri Savetu Evrope u Strazburu, organizovaće 18. aprila svečani prijem i kulturni program kome će prisustvovati visoki predstavnici Srbije.

Takođe, u Republici Srbije će tokom aprila biti organizovano više programa posvećenih saradnji sa Savetom Evrope. Od o7. do 13. aprila 2023.g. Jugoslovenska kinoteka organizovaće program filmova podržanih kroz Evropski filmski fond Saveta Evrope – Eurimages.

Na predlog i u koordinaciji Ministarstva prosvete, u periodu od 24. do 28. aprila 2023. godine,  svim osnovnim i srednjim školama biće dostavljena molba da se u saradnji sa učenicima i roditeljima realizuju  aktivnosti koje promovišu vrednosti Saveta Evrope. Tom prilikom biće organizovane tribine, radionice, likovne izložbe, kao i foto i literarni konkursi, koje će biti posvećene sledećim temama:  obrazovanje za demokratsku kulturu, prevencija nasilja i diskriminacije, kultura sećanja u obrazovnom sistemu i dr. Tokom realizacije pomenutih aktivnosti ustanovama će pružati podršku savetnici spoljni saradnici Ministarstva prosvete za primenu Referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu Saveta Evrope.  

Ministarstvo kulture  u saradnji sa Ministarstvom turizma i omladine i Turističkom organizacijom Srbije priprema izložbu posvećenu Programu Saveta Evrope Sertifikovne Kulturne rute Saveta Evrope koje prolaze kroz Srbiju, uz prateće aktivnosti. Izložba će biti realizovana u Narodnoj biblioteci Srbije početkom oktobra.

Izložbu će pratiti i prezentacija koju je sačinilo Ministarstvo turizma i omladine i TOS-a na temu: Sertifikovne kulture rute Saveta Evrope koje prolaze kroz Srbiju – deo kulturno turističke ponude Srbije. 

Budite informisani

Prijavite se

Bilten Turističke organizacije Srbije