Svečano otvaranje nove sezone i novih izložbi u Prirodnjačkom centru u Svilajncu, 03. mart 2023. godine

Prirodnjački centar sprema otvaranje nove sezone u martu ove godine, kada će svoje posetioce obradovati novom ekskluzivnom izložbom i dopunom već postojećih izložbi. Stalnom inovativnošću i obogaćivanjem sadržaja, Prirodnjački centar je aktuelan već osam godina, a rekordi posećenosti obaraju se svake nove sezone.

„Fluorescentni minerali“ predstavljaju novu, ekskluzivnu izložbu u Prirodnjačkom centru, koja prikazuje različite vrste minerala koji svetle u mraku, pod određenom UV svetlosti. Ova izložba predstavlja minerale različitih boja i veličine, a ove fiziče karakteristike minerala značajne su ne samo za njihovu determinaciju, već i u mnogim granama indsutrije, u medicini, umetnosti...

Ove godine dopunjenja je jedna od najatraktivnijih izložbi - „Životinje Afrike“, velikim akvarijumom u kome se nalaze egzotične i zanimljive vrste riba koje žive u jezerima Afrike (Malanji). Za razliku od svih dosadašnjih izložbi, Akvarijum ima žive stanovnike, čiji će rast i razvoj posetioci moći da prate svaki put kada posete Prirodnjački centar. Grandizoni Akvarijum dugačak je oko 5 metara i predstavlja dom za 30 vrsta i više od 200 jedinki riba.

Baziolosaurus – praistorijski kit koji je živeo pre 40 miliona godina, i Pleziosaurus, morski gmizavac koji je živeo pre 120 miliona godina, novi su originalni fosili, koji upotpunjuju izložbu o morskim životinjama. Zanimljivo je da je nekada Bazolosaurus svrstavan u gmizavce, jer je jako podsećao na njih, iako je zapravo bio preteča kita. Osim ovih originalnih fosila, unutar Prirodnjačkog centra svi posetioci mogu videti i originalne fosile dinosaurusa – kandžu Spinosaurusa, lobanju Spinosaurusa i lobanju Karharodontosaurusa.

Prirodnjački centar Srbije beleži godišnje oko 100.000 posetilaca iz celog regiona, a jedno je od nezaobilaznih mesta za porodične izlete i ekskurzije. Sa devet stalnih postavki, mnoštvom gostujućih izložbi i ekskluzivnim novitetima svake sezone, privlači i sve veću pažnju javnosti. Specifični i moderni spoj nauke, obrazovanja, kulture i zabave čini Prirodnjački centar jedinstvenom turističkom atrakcijom u kojoj pođednako uživaju sve generacije.

Budite informisani

Prijavite se

Bilten Turističke organizacije Srbije