Туристички промет у Републици Србији у периоду јануар-јул 2020. године

Доласци домаћих и иностраних туриста, укупно и по врстама туристичких места

Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-јул 2020. године у Републици Србији боравило је укупно 974.697 туриста, што је за 52 % мање у односу на период јануар- јул 2019. године), од чега је домаћих било 684.751 ( 36 % мање у односу на период јануар- јул 2019.) или  70 % од укупног броја гостију, а иностраних 289.946 ( - 70 %), односно 30 % од укупног броја гостију. Ови подаци не обухватају податке за територију АП Косово и Метохија.

Табела 1. Број туриста по врстама туристичких места

 

Укупно

%

2020/2019.

Домаћи туристи

%

2020/2019.

Страни туристи

%

2020/2019.

Република Србија

974.697

-52  %

684.751

- 36%

289.946

- 70%

Београд-градска насеља

192.505

- 70 %

47.394

- 52 %

145.111

- 73 %

Нови Сад-градска насеља

36.980

- 67 %

18.681

- 53 %

18.299

- 74 %

Бањска места

243.948

- 33 %

223.580

- 25 %

20.368

- 68 %

Планинска места

267.428

- 33 %

227.440

- 29 %

39.988

- 48 %

Остала туристичка места

195.637

- 56 %

138.447

- 48 %

57.190

- 69 %

Остала места

38.199

- 56 %

29.209

- 38 %

8.990

- 78 %

               

Ноћења домаћих и страних туриста по врстама туристичких места

У периоду јануар-јул 2020. године остварено је укупно 3273830 ноћења (што је за 42 % мање у односу на период јануар-јул 2019. године), од чега су домаћи туристи остварили                  2477923 ноћења ( 30 % мање у односу на прошлу годину), што чини 76 % од укупног броја остварених ноћења, а инострани 795907 ( - 57 % ) или 23 % од укупног броја остварених ноћења.

Мерено бројем остварених ноћења, домаћи гости су највише боравили у планинским местима         ( 38 % ), затим следе бањска места ( 37 %). Инострани гости највише су боравили у Београду         ( 44 % ), затим следе планинска места ( 22 %), итд.

 

Табела 2. Остварена ноћењапо врстама туристичких места

 

Укупно

%

2020/2019.

Домаћи туристи

%

2020/2019.

Страни туристи

%

2020/2019.

Република Србија

3,273.830

- 42 %

2,477.923

- 30 %

795.907

- 63 %

Београд-градска насеља

500.358

- 62 %

150.377

- 24 %

349.981

- 69 %

Нови Сад-градска насеља

69.021

- 68 %

32.339

- 56 %

36.682

- 75 %

Бањска места

993.834

- 33 %

922.419

- 29 %

71.415

- 62 %

Планинска места

1,108.310

- 27 %

931.666

- 28 %

176.644

-  26 %

Остала туристичка места

504.144

- 47 %

365.184

- 36 %

138.960

- 63 %

Остала места

98.163

- 52 %

75.938

- 38 %

22.225

- 73 %

 

Табела 3. Остварена ноћења домаћих туриста у изабраним туристичким местима

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, домаћи туристи у периоду јануар-јул 2020. године највише су боравили у Врњачкој бањи (316.226 ноћења, што је 18 % мање у односу на период јануар-јул 2019. године), затим следе Златибор, Сокобања, Копаоник, Београд итд.

Изабрана места

Ноћења домаћих туриста

% 2020/2019.

Врњачка Бања

316.226

- 18 %

Златибор

286.881

- 27 %

Сокобања

261.006

- 18 %

Копаоник

228.714

- 27 %

Београд

150.377

- 24 %

Дивчибаре

100.080

- 16 %

Тара

97.912

-  47 %

Стара Планина

51.548

+ 13 %

Бања Врдник

36.778

- 18 %

Нови Сад

32.339

- 56 %

 

Табела 4. Остварена ноћења иностраних туриста у изабраним туристичким местима  

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, инострани туристи у периоду јануар-јул 2020. године највише су боравили у Београду (349.981 ноћења, 69 % мање у односу на период јануар-јул 2019. године), затим следе Копаоник, Златибор, Нови Сад, Врњачка бања итд.

Изабрана места

Ноћења страних туриста

% 2020/2019.

Београд

349.981

- 69 %

Копаоник

88.066

- 7 %

Златибор

40.539

- 53 %

Нови Сад

36.682

- 70 %

Врњачка Бања

17.448

- 44 %

Гамзиградска Бања

12.739

н/а*

Бања Ковиљача

10.822

- 38 %

Суботица

8.414

- 68 %

Стара Планина

7.847

- 20 %

Крагујевац

6.868

- 65 %

* Индекс већи од 999

 

Табела 5. Остварена ноћења иностраних туриста по земљама 

Од иностраних земаља, највећи број ноћења у периоду јануар-јул 2020. године остварили су туристи из Босне и Херцеговине са 68.012 ноћења, што је 58 % мање у поређењу са периодом јануар-јул 2019. године), затим следе туристи из Русије, Румуније, Црне Горе, Турске итд.

Земља

Ноћења страних туриста

% 2020/2019.

Босна и Херцеговина

68.012

- 58 %

Руска Федерација

60.666

- 47 %

Румунија

58.963

- 47 %

Црна Гора

57.053

- 57 %

Турска

51.152

- 57 %

Кина

43.823

- 68 %

Северна Македонија

42.353

- 50 %

Хрватска

41.748

- 60 %

Бугарска

38.207

- 58 %

Немачка

34.630

- 68 %

* Извор: Републички завод за статистику Србије

** За Београд подацима је обухваћена и организациона јединица у саставу железнице која послује као „Кола за спавање и ручавање”.

Комплетно Саопштење РЗЗС за јул 2020. године може се преузети овде.

Будите информисани

Пријавите се

Билтен Туристичке организације Србије