Туристички промет у Републици Србији у периоду јануар-јун 2020. године

Доласци домаћих и иностраних туриста, укупно и по врстама туристичких места

Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-јун 2020. године у Републици Србији боравило је укупно 780.785 туриста, што је за 53 % мање у односу на период јануар- јун 2019. године), од чега је домаћих било 515.164 ( 42 % мање у односу на период јануар- јун 2019.) или  66 % од укупног броја гостију, а иностраних 265.621 ( - 65 %), односно 34 % од укупног броја гостију. Ови подаци не обухватају податке за територију АП Косово и Метохија.

Табела 1. Број туриста по врстама туристичких места

 

Укупно

%

2020/2019.

Домаћи туристи

%

2020/2019.

Страни туристи

%

2020/2019.

Република Србија

780.785

-53  %

515.164

- 42 %

265.621

- 65%

Београд-градска насеља

179.126

- 65 %

42.195

- 50 %

136.931

- 68 %

Нови Сад-градска насеља

32.120

- 64 %

15.761

- 55 %

16.359

- 70 %

Бањска места

162.429

- 40 %

144.573

- 36 %

17.856

- 60 %

Планинска места

225.528

- 35 %

187.305

- 33 %

38.223

- 39 %

Остала туристичка места

151.692

- 59 %

102.327

- 55 %

49.365

- 64 %

Остала места

29.890

- 55 %

23.003

- 41 %

6.887

- 75 %

               

Ноћења домаћих и страних туриста по врстама туристичких места

У периоду јануар-јун 2020. године остварено је укупно 2,536.432 ноћења (што је за 44 % мање у односу на период јануар-јун 2019. године), од чега су домаћи туристи остварили 1,807.734 ноћења ( 36 % мање у односу на прошлу годину), што чини 71 % од укупног броја остварених ноћења, а инострани 728.698 ( - 57 % ) или 29 % од укупног броја остварених ноћења.

Мерено бројем остварених ноћења, домаћи гости су највише боравили у планинским местима ( 42 % ), затим следе бањска места ( 32 %). Инострани гости највише су боравили у Београду ( 45 % ), затим следе планинска места ( 23 %), итд.

 

Табела 2. Остварена ноћењапо врстама туристичких места

 

Укупно

%

2020/2019.

Домаћи туристи

%

2020/2019.

Страни туристи

%

2020/2019.

Република Србија

2,536.432

- 44 %

1,807.734

- 36 %

728.698

- 57 %

Београд-градска насеља

455.611

- 58 %

130.831

- 22 %

324.780

- 64 %

Нови Сад-градска насеља

59.043

- 65 %

26.738

- 56 %

32.305

- 70 %

Бањска места

637.460

- 41 %

575.002

- 39 %

62.458

- 52 %

Планинска места

935.688

- 28 %

764.918

- 31 %

170.770

-  14 %

Остала туристичка места

372.830

- 51 %

252.568

- 46 %

120.262

- 58 %

Остала места

75.800

- 50 %

57.677

- 40 %

18.123

- 68 %

 

Табела 3. Остварена ноћења домаћих туриста у изабраним туристичким местима

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, домаћи туристи у периоду јануар-јун 2020. године највише су боравили на Златибору (234.130 ноћења, што је 30 % мање у односу на период јануар-јун 2019. године), затим следе Копаоник, Врњачка Бања, Сокобања, Београд, Дивчибаре, итд.

Изабрана места

Ноћења домаћих туриста

% 2020/2019.

Златибор

234.130

- 30 %

Копаоник

205.077

- 31 %

Врњачка Бања

180.442

- 32 %

Сокобања

145.475

- 37 %

Београд

130.831

- 22 %

Дивчибаре

82.414

- 18 %

Тара

72.894

-  51 %

Стара Планина

41.177

- 4 %

Нови Сад

26.738

- 56 %

Бања Врдник

26.690

- 27 %

 

Табела 4. Остварена ноћења иностраних туриста у изабраним туристичким местима  

Од изабраних туристичких места, мерено бројем остварених ноћења, инострани туристи у периоду јануар-јун 2020. године највише су боравили у Београду (324.780 ноћења, 64 % мање у односу на период јануар-јун 2019. године), затим следе Копаоник, Златибор, Нови Сад, Врњачка бања итд.

Изабрана места

Ноћења страних туриста

% 2020/2019.

Београд

324.780

- 64 %

Копаоник

87.580

- 2 %

Златибор

36.927

- 45 %

Нови Сад

32.305

- 70 %

Врњачка Бања

14.639

- 64 %

Гамзиградска Бања

12.739

н/а*

Бања Ковиљача

8.868

- 36 %

Стара Планина

7.703

- 18 %

Суботица

7.015

- 64 %

Крагујевац

6.317

- 65 %

* Индекс већи од 999

 

Табела 5. Остварена ноћења иностраних туриста по земљама 

Од иностраних земаља, највећи број ноћења у периоду јануар-јун 2020. године остварили су туристи из Босне и Херцеговине са 57.981 ноћења, што је 57 % мање у поређењу са периодом јануар-јун 2019. године), затим следе туристи из Русије, Румуније, Црне Горе, Турске итд.

Земља

Ноћења страних туриста

% 2020/2019.

Босна и Херцеговина

57.981

- 57 %

Руска Федерација

56.642

- 36 %

Румунија

56.405

- 38 %

Црна Гора

55.435

- 49 %

Турска

43.632

- 48 %

Кина

41.133

- 61 %

Северна Македонија

40.538

- 43 %

Хрватска

40.108

- 55 %

Бугарска

36.283

- 54 %

Немачка

29.236

- 65 %

* Извор: Републички завод за статистику Србије

** За Београд подацима је обухваћена и организациона јединица у саставу железнице која послује као „Кола за спавање и ручавање”.

Комплетно Саопштење Републичког завода за статистику за јун 2020. године може се преузети овде.

Будите информисани

Пријавите се

Билтен Туристичке организације Србије